Doğadaki hareketliliği başlatıp-sürdüren dürtü sistemi olarak DOM


Bizi etkileyip-yönlendiren faktör içimizde mi dışımızda mı?

Geçenlerde 77 yıl önce doğmuş olduğum evi görmeye gitmiştim. Ev yerinde yoktu, yıkılmış ve biraz öteye yeni ve değişik bir ev yapılmıştı. Eski evimizin önünde olangeniş harman-düzlüğü değişmiş, bir tarafına bir ev yapılmıştı. Eski ağaçlardan hiç biri kalmamış, yeni bir şeyler büyütülmüştü. Yollar tamamen değişmişti.  Evimizin 500 metre uzağında ablamların-eniştemlerin evine baktım, o da yıkılmış ve yerine yeni bir bina oturtulmuştu. Ablam da çok değişmiş, 20 yaşlarındaki genç kız yerine, yerine 90lı yaşlarda yaşlı bir kadın  gelmişti.
İnsanların ömür döngüsü yaklaşık 70-80 yıldır. Bu döngü süresi ağustos böceklerinde 12-17 yıl, Clunio marinus adlı deniz kenarı üvezlerinde 6-12 hafta, mayıs-böceğinde bir gün gibi bir süreç gösterebilmekte, her canlı için farklı olmaktadır.
Dünyamızdaki litosfer dediğimiz katı taşküre parçalarının da ömür döngüleri vardır.  Karalar sürekli aşınıp-ayrışırlar ve ayrışma ürünleri olan küçük taneler, moleküller-iyonlar denizlere taşınırlar. Denizlerde tekrar farklı kayaçlar oluşturan bu parçacıklar, denizlerin sıkışmasıyla kıvrılıp-kırılarak, dağ-oluşum-kuşaklarında tekrar kara haline geçerler. Bu şekilde taşküre dediğimiz yeryüzü parçaları bir yaşam döngüsü geçirmiş olurlar. Onların yaşam döngüleri ise milyon-yıl mertebesindedir ve 100-200 milyon yıllık süreçler söz konusudur.
Her ömür sonunda, varlığı oluşturan mineraller veya hücreler tekrar molekül ve atomlarına kadar geri dönüşüp, atom-altı-öğeler dünyasının evrensel ölçekli etkileşim-ağına geri dönerler. Atom-altı-öğeler dünyasında kuantum-fiziği-kuralları geçerli olur ve tüm bu ayrışmış öğelerin spinleri, polarizasyonları,frekansları gibi özellikleri evrensel enerji-ağı ile etkileşime sokulup-ayarlanırlar, yani kalibre edilirler. Yani doğa her gün yeniden doğmaya ve yapılanmaya başlar.

Zaman ebedi bir varlığın ömrüne endeksli sonsuz bir süreç değil, ve verilen tik-taklara göre işlemiyor. Zaman, varlıkların içsel bileşenlerinin, evrensel enerji-ağı ile sürekli kalibrasyona sokulan atom-altı-öğelerinin, yeni bilgilere göre yeniden düzenlenmeleriyle oluşan faklı varlıkların değişim-dönüşüm ardalanmalarıdır. Yaşayan doğal sistemin, olmazsa-olmazıdır.
Bu değişim-dönüşümler nasıl olmuştu? Neden hiçbir şey eskideki gibi kalmamış, her şey değişmişti? Zaman dediğimiz şey nasıl bir faktördü?
►1- Değişim-dönüşümleri, görünmeyen bir el mi yapmıştı?
►2- Değişim-dönüşümler bir rastlantı sonucu mu oluşmuşlardı?
►3-Değişim-dönüşümler, varlıkların içlerindeki atom-moleküllerin akışmaları ve yeni kombinasyonlara girmeleri sonucu mu gerçekleşmişlerdi?
Evet değerli dostlar acaba bu üç şıktan hangisi geçerlidir? Bir karara varabilir misiniz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder